Kim jesteśmy

Właścicielem portalu licznikiprzedplatowe.pl jest firma Apator SA, która tworzy grupę kapitałową, działającą w obszarze opomiarowania gazu, wody, ciepła i energii elektrycznej, aparatury łączeniowej oraz systemów IT dla sieci elektroenergetycznych, wodnych i gazowych. W skład grupy wchodzi kilkanaście spółek zarówno krajowych, jak i zagranicznych, których działalność koncentruje się na wytwarzaniu i sprzedaży nowoczesnych urządzeń i systemów pomiarowych, aparatury kontrolno-pomiarowej, rozdzielczej i sterowniczej, systemów informatycznych klasy SCADA oraz współpracujących z nimi urządzeń, zapewniających możliwość zdalnego sterowania i nadzoru sieci elektroenergetycznej w pełnym zakresie napięć. Apator jest jednym z trzech największych podmiotów tego typu na rynku polskim i wiodącym, uznanym dostawcą na wybranych perspektywicznych rynkach zagranicznych. Spółka jest notowana na GPW w Warszawie od 1997 roku.


Główne założenia portalu licznikiprzedplatowe.pl

Portal licznikiprzedplatowe.pl jest serwisem edukacyjno-informacyjnym, którego głównym celem jest wsparcie odbiorców końcowych Przedpłatowego Systemu Sprzedaży Energii Elektrycznej w zakresie obsługi przedpłatowych liczników energii elektrycznej, zasad działania urządzeń pomiarowych oraz możliwości jakie te urządzenie dają użytkownikom. W żaden sposób nie promujemy sprzedawców energii, nie znamy ich warunków umówi i cen. Wszelkie pytania związane z tymi kwestiami należy kierować bezpośrednio do Zakładów Energetycznych.