Wybierz funkcję, aby poznać jej opis:

  • Alarmy

    Funkcja ta pomaga odbiorcy w zaplanowaniu zakupu kolejnej "porcji" energii. Jeżeli ilość energii, która pozostała do wykorzystania będzie mniejsza niż ustawiony wcześniej poziom alarmu(np. 30 kWh) wyświetlacz licznika będzie pokazywał energię w sposób ciągły w odróżnieniu od normalnego stanu pracy w którym wyświetlacz jest "wygaszony". Jest to znak dla odbiorcy, że powinien wprowadzić do licznika następną porcję energii. Progi zapalania i migania wyświetlacza są ustawiane przez odbiorcę z klawiatury licznika.