Liczniki przedpłatowe pojawiły się w Polsce już w roku 2000. Liczba tych urządzeń pomiarowych sukcesywnie wzrasta, obecnie w kraju pracuje około 300 tys. liczników przedpłatowych.